ขาชิ่งไม่จ่ายใบสั่งโดนอายัดต่อทะเบียนรถ ดีเดย์ 1 ตุลาคม 62 นี้เอาจริง

ไม่จ่ายใบสั่งโดนอายัดต่อทะเบียนรถ ดีเดย์ 1 ตุลาคม

กรมขนส่งเตรียมเชื่อมเชื่อมโยงข้อมูลระบบใบสั่ง  อายัดต่อภาษี เสียงเจอคดีหากไม่ชำระภาษีประจำปี

สำนักสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกร่วมมือกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบการกระทำผิดต่างๆของผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรบกวนจราจร และมีวินัยในการขับขี่ ลดการกระทำผิดกฎหมาย

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นเจ้าของรถและมีใบขับขี่แถมมีใบสั่’และไม่ชำระค่าปรับเมื่อชำระภาษีประจำปี  สามารถชำระค่าปรับต่อภาษีรถยนต์ประจำปีในคราวเดียวกันได้ กรมขนส่งทางบกบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับ ในระบบเชื่อมโยงกับใบสั่งจราจรของกรมตํารวจแห่งชาติ ทำให้มีผลเช่นเดียวกับการจ่ายค่าปรับกับเจ้าพนักงาน ผู้ขับรถหรือเจ้าของรถจึงได้รับเครื่องหมายแสดงเสียภาษีประจำปีตามปกติ

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและยังไม่rihv,ชำระค่าปรับสามารถชำระภาษีประจำปีและเช่นเดียวกันแต่ได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราวอายุ 30 วันนับจากนายทะเบียนออกหากชำระค่าปรับเรียบร้อยจึงสามารถนำหลักฐานชำระมาแสดงเพื่อรับเครื่องหมายการเสียภาษีฉบับจริง

ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่ชำระภาษีประจำปี แต่ไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (สตช.) แจ้งนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และจะส่งผลให้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีซ้ำอีก

     มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป

Picture of f1rumors

f1rumors

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter