ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล ง่ายๆ ในปี 2562

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล-ง่ายๆ-1

ไอเทมสำคัญสำหรับนักเดินทางที่ไปยังประเทศต่างๆ หรือจะไปเช่ารถเพื่อขับขี่ในต่างประเทศ เราจึงรวบรวมเกร็ดความรู้ในการทำใบขับขี่สากลมาเพื่อให้เตรียมตัวก่อนไปทำ

ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม (ข้อมูลอัพเดต เดือนพฤษภาคม 2562)

หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต พร้อมสำเนา 1 ชุด

บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

ใบอนุณาตขับขี่รถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนถ่ายให้ใช่เหมือนกับการทำพาสปอร์ทและใช่ในระเรียบราชกาล

ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ส่วนของท่านที่ไม่สะดวกไปเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้เพียบเตรียมเพิ่ม

ใบมอบอำนาจ พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ

หลังจากการเตรียมเอกสารก็ไปทำที่สำนักงานขนส่งได้ทุกเขตทุกจังหวัดโดยใช่เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็รอรับใบขับขี่สากลได้ โดยอายุของใบขับขี่สากลจะมีอายุเพียง 1 ปี และสามารถใช่ได้กับ 105 ประเทศทั่วโลก

#f1rumors #ใบขับขี่สากล #Baccarat

Picture of f1rumors

f1rumors

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter