รวมขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ แบบเข้าใจง่ายๆ

รวมขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ

ใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ  เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ รถแท็กซี่ หรือจะเป็นรถร่วมบริการสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าทำใบขับขี่สาธารณะ

 1 ต้องมีใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีเลยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลหรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว

 2 อายุต้องไม่ต่ำกว่า 22 ปีสำหรับรถยนต์และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีสำหรับรถจักรยานยนต์

 3 ต้องมีสัญชาติไทย

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ

 1ต้องเข้ารับใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเกิดอันตรายโดยการใช้รถใช้ถนนและไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน อายุใบรับรองแพทย์ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เดือนนับจากวันยื่นเอกสาร

 2 เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายกับกรมขนส่ง ด้วยขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะการมองเห็นและไหวพริบปฏิภาณ ตามขั้นตอนการทดสอบการมองเห็นสี การทดสอบการมองเห็นทางกว้างและลึก การทดสอบระยะสายตาและปฏิกิริยาของเท้า เบอร์โทรศัพท์อาจจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรรมณใบนัดหมายเพื่ออบรมเปิดสอบข้อ ทฤษฎี

 3 ขั้นตอนตรวจประวัติอาชญากรรม หลังจากได้รับจดหมายขอตรวจประวัติอาชญากรรมจากกรมขนส่งแล้วให้นำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินประวัติ  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 15 ถึง 45 วันหลังจากนั้นจะได้รับบทสวดทาง SMS  ผลตรวจจะถูกส่งไปที่กรมขนส่งโดยอัตโนมัติโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100 บาท

 4 การเข้ารับอบรมตามวันเวลาสถานที่ในใบนัดหมาย ด้วยระยะเวลาอบรมอยู่ที่ที่ 5 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ และ 3 ชั่วโมงสำหรับรถจักรยานยนต์ จากนั้นเตรียมเข้าสอบภาคทฤษฎีโดยจะต้องสอบให้ได้คะแนน 28 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมและผลสอบภาคทฤษฎี

 5  รอผลการตรวจพัทยากำลัง SMS ฝากขั้นต่ำ100บาท

 6  รวบรวมเอกสารเพื่อนำยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่ง โดยต้องเตรียม

  •  6.1 ใบขับขี่ส่วนบุคคล
  • 6.2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
  • 6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6.4 ใบรับรองแพทย์  ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
  • 6.5 ใบผ่านการอบรมและผลคะแนนการสอบภาคทฤษฎี

รวบรวมเอกสารทั้งหมดยื่นเพื่อขอรับใบขับขี่สาธารณะได้ที่กรมขนส่งทางบกจะรอถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาตขับขี่ชำระค่าธรรมเนียม โดยค่าใช้จ่ายสำหรับรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 225 บาท ส่วนรถยนต์  425 บาท

ทั้งหมดนี้คือวิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ เส้นรหัสเตรียมตัวและรู้ขั้นตอนก็จะทำให้การใช้เวลาในการทำน้อยลงและไม่ยากอย่างที่คิด และมีข้อมูลดีๆอีกมากมายที่จะนำมาอัพเดทให้ได้อ่านกันอีกในครั้งหน้า

Picture of fever

fever

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter