วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย

วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย F1rumors Car Bigbike Motorsport วิธีขายรถติดไฟแนนซ์

สำหรับรถติดไฟแนนซ์หมายความว่า รถยนต์ที่ยังผ่อนกับทางธนาคารยังไม่หมด หรือยังผ่อนกับลิสซิ่งยังไม่หมดนั่นเอง โดยรถยนต์ประเภทนี้จะเป็นเชื่อของทางธนาคาร ที่เราได้ทำการโอนรถยนต์พร้อมกับนำเอาสมุดคู่มือรถ (เล่มสีน้ำเงิน) ไปใช้ทางธนาคารแล้ว

ซึ่งเราจะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ เฉพาะเพียงแค่สำเนาเท่านั้น หากมีการชำระเงินทั้งหมดครบตามสัญญาแล้ว เราก็จะสามารถได้รับสมุดรถยนต์ พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อของคู่มือของเรานั่นเอง วันนี้เราจึงมีวิธีทำอย่างไรหากว่าเราต้องการขายรถยนต์ของเราให้กับคนอื่นมาแนะนำให้กับคุณ

วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย F1rumors Car Bigbike Motorsport วิธีขายรถติดไฟแนนซ์
วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย

– การขายรถยนต์เมื่อติดรถติดไฟแนนซ์อยู่

1. การขายรถยนต์รถติดไฟแนนซ์ให้กับผู้ชื้อโดยตรง

จะมีทั้งหมดอยู่ 2 วิธีคือการเปลี่ยนสัญญาและการซื้อสด โดยการเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อนี้ ผู้ซื้อรถยนต์ของเราจะต้องมีเครดิตที่ดี และสามารถมีฐานเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับไฟแนนซ์ได้อีกด้วย โดยทุกขั้นตอนนี้จะเหมือนการซื้อรถใหม่ทุกอย่าง แต่ผู้ที่จะมาเปลี่ยนสัญญานี้จะไม่ต้องมีเงินดาวน์ และสามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคาถูก

วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย F1rumors Car Bigbike Motorsport วิธีขายรถติดไฟแนนซ์
วิธีขายรถติดไฟแนนซ์อย่างไรให้ถูกต้องที่สุดทั้งคนซื้อและคนขาย

2. การขายรถติดไฟแนนซ์ให้กับผู้ซื้อด้วยเงินสด

ผู้ซื้อสามารถนำเงินสดเข้ามาปิดให้กับทางไฟแนนซ์ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อของคู่สัญญานั้นคือเราที่เป็นเจ้าของเดิมตั้งแต่ทีแรก และถึงจะไปโอนรถยนต์ที่กรมขนส่งให้กับผู้ที่มาซื้ออีกรอบนั่นเอง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเตรียมเอกสารจากทางขนส่งหรือไปขอเจ้าหน้าที่ขนส่งดังนี้

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับการขายรถติดไฟแนนซ์อยู่ บอกเลยว่าไม่ยากเลย หากคนที่ซื้อรถยนต์ของเราสามารถมีคุณสมบัติที่ดีที่ทางไฟแนนซ์ใหม่สามารถตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติผ่าน จึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้ที่จะส่งต่อไป

หรือคนที่ต้องการซื้อรถยนต์เราต่อ และจะจ่ายด้วยเงินสดของค่างวดรถที่เหลือ คุณสามารถนำเงินทั้งหมดที่เท่ากับค่ารถยนต์ที่เหลือนั้น เข้าไปปิดพร้อมกับการโอนเป็นชื่อของคุณก่อน ซึ่งคุณจะต้องโอนไปเป็นชื่อของผู้ซื้อทันที จะทำให้การซื้อขายนี้สำหรับ

ในกรณีนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ที่มาซื้อรถยนต์ของเราได้เลย เพราะจะติดในเรื่องของสัญญาซื้อขายระหว่างไฟแนนซ์กับคุณอยู่ สมุดคู่มือรถยนต์ จึงต้องมีชื่อของคุณก่อน และจะเป็นเชื่อของคนที่มาซื้อรถยนต์ของคุณนั่นเอง

#F1rumors #Car #Bigbike #Motorsport #วิธีขายรถติดไฟแนนซ์

Picture of f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter