“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก

“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก F1rumors Car Bigbike Motorsport โอนลอย

สำหรับการโอนลอยผู้ที่ซื้อขายรถจะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร และบางคนก็คงเคยได้ยินคำนี้มาแล้ว เพราะการโอนลอยนั้นเป็นการที่เราซื้อรถยนต์มือสองซึ่งจะเป็นการขนส่งทางบกที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับความสะดวกสบาย

แต่การซื้อขายนั้นเจ้าของรถยนต์อาจจะไม่ได้ทำการโอนรถยนต์ด้วยตนเองจึงต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อที่จะโอนลอยซึ่งเอกสารต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไปดูกันได้เลย

– เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการโอนลอย

“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก F1rumors Car Bigbike Motorsport โอนลอย
“โอนลอย” คุณเองก็ทำได้ไม่ยาก
  • อย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือ แบบฟอร์มในการที่จะโอนต่าง ๆ ซึ่งแบบฟอร์มนั้นจะต้องเป็นจากทางกรมขนส่งทางบก ถือว่าเอกสารนี้จะสำคัญมาก และจะมีตราครุฑอยู่บนกรมขนส่งทางบกถ้าหากได้ใบนี้มาเราจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของรถให้ครบถ้วน และถ้าหากใครที่เป็นผู้รับโอน ผู้รับโอนจะต้องมีลายเซ็นในช่องผู้โอนและลายเซ็นนั้นจะต้องให้ตรงกับในเล่มรถด้วย
  • ในการโอนลอยสิ่งที่ต้องเตรียมต่อมานั่นก็คือ หนังสือมอบอำนาจเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ ซึ่งผู้ขายจะต้องมอบอำนาจให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะต้องไปโอนเองและผู้ที่ขายรถให้เรานั้นจะต้องกรอกเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และจะต้องเซ็นให้ครบถ้วน และลายเซ็นจะต้องให้เหมือนกับตอนที่เซ็นในเล่มรถด้วย ซึ่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองจะฝากคนอื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้
  • เอกสารในการโอนลอยต่อมาคือเล่มรถ หรือทะเบียนรถของเราเอกสารนี่ก็สำคัญ เพราะเป็นเอกสารประจำตัวรถจะระบุข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รหัสตัวถัง ชื่อผู้ครอบครอง สีของตัวรถ รหัสของเครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์การเสียประจำปีต่าง ๆ และเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้าของซึ่งจะมีข้อมูลครบถ้วน
  • สิ่งต่อมาคือสิ่งที่ยืนยันตัวตนของเรานั่นก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั้นจะต้องเป็นสำเนาที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้งานได้ และถ้าหากเป็นผู้ขายจะต้องตรงกับเล่มรถพร้อมที่จะเซ็นชื่อผู้ขายและพร้อมที่จะเขียนสำเนาถูกต้องลงไปด้วย ถ้าหากผู้ขายนั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมีเอกสารการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
  • และที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสำหรับการโอนลอยก็คือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพราะสำเนาทะเบียนบ้านนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญไว้รองรับสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อด้วย ทะเบียนบ้านนั้นจะต้องไม่มีการแจ้งย้ายนั่นเองสำหรับผู้ขาย

ข้อควรระวังในการซื้อรถด้วยการโอนลอยคือเราจะต้องกรอกสัญญาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ห้ามกรอกไม่ครบถ้วนเด็ดขาด สำเนาต้องเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมกำกับชื่อและมีขีดคร่อมอยู่เสมอ คือใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวข้องขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน…………..เท่านั้น

ในการที่เราจะซื้อรถจะต้องมีพยานเซ็นรับรองด้วยและสัญญาซื้อขายต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตรวจสอบที่เรียบร้อย

#F1rumors #Car #Bigbike #Motorsport #โอนลอย

Picture of f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter