ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พลังงานไฮโดรเจน

ไฮโดรเจน (H2) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถผลิตได้จากแหล่งทรัพยากรภายในประเทศที่หลากหลาย แม้ว่าตลาดสำหรับไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมกำลังทำงานเพื่อการผลิตและการจำหน่ายไฮโดรเจนที่สะอาด, ประหยัด และปลอดภัยสำหรับการใช้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)

ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พลังงานไฮโดรเจน
ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

ขอบคุณภาพประกอบจาก HYUNDAI MOTOR GROUP

ปัจจุบัน FCEV สำหรับงานเบามีจำหน่ายในปริมาณจำกัดสำหรับตลาดผู้บริโภคในภูมิภาคที่อยู่ทั่วโลก ตลาดยังกำลังพัฒนาสำหรับรถโดยสาร, อุปกรณ์จัดการวัสดุ, อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่, เรือเดินทะเล และการใช้งานแบบอยู่กับที่

– ไฮโดรเจนมีมากมายในสภาพแวดล้อม

ความจริงไฮโดรเจนมีอยู่มากมายในสภาพแวดล้อมของเรา มันถูกเก็บไว้ในน้ำ (H2O), ไฮโดรคาร์บอน (เช่นมีเทน CH4) และอินทรียวัตถุอื่น ๆ ความท้าทายประการหนึ่งของการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงคือการสกัดไฮโดรเจนออกจากสารประกอบเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการปฏิรูปทางไอน้ำ ซึ่งรวมไอน้ำอุณหภูมิสูงกับก๊าซธรรมชาติเพื่อสกัดไฮโดรเจน จากน้ำผ่านกระบวนการ Electrolysis ซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่เข้มข้นกว่าแต่สามารถทำได้โดยใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ลมหรือแสงอาทิตย์ และหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานประเภทอื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พลังงานไฮโดรเจน
ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

ขอบคุณภาพประกอบจาก STELLANTIS

– ไฮโดรเจนเกือบทั้งหมดที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีใช้เพื่อกลั่นปิโตรเลียม, บำบัดโลหะ, ผลิตปุ๋ย และแปรรูปอาหาร

แม้ว่าการผลิตไฮโดรเจนอาจปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา FCEV ที่ทำงานโดยใช้ไฮโดรเจนจะปล่อยไอน้ำและอากาศอุ่นออกมาเป็นไอเสียเท่านั้น และถือเป็นยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญมุ่งเป้าไปที่การทำให้ยานพาหนะเหล่านี้และโครงสร้างพื้นฐานของยานพาหนะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแพร่หลาย

สิ่งนี้นำไปสู่การเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กสำหรับผู้บริโภครายย่อย รวมถึงการเริ่มใช้งานกับรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ในแคลิฟอร์เนียและให้บริการแก่กองยานพาหนะในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ

– การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ไฮโดรเจนถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกภายใต้พระราชบัญญัตินโยบายพลังงานปี 1992 ความสนใจในไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในการขนส่งเกิดจากความสามารถในการให้พลังงานแก่เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ศักยภาพในการผลิตภายในประเทศ และระยะเวลาเติมเชื้อเพลิงที่รวดเร็วของเซลล์เชื้อเพลิง และความมีประสิทธิภาพสูง

อันที่จริงเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเบนซินสองถึงสามเท่า ไฮโดรเจนยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้อีกด้วย

พลังงานในก๊าซไฮโดรเจน 2.2 ปอนด์ (1 กิโลกรัม) นั้นใกล้เคียงกับพลังงานในน้ำมันเบนซิน 1 แกลลอน (6.2 ปอนด์, 2.8 กิโลกรัม) เนื่องจากไฮโดรเจนมีความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตรต่ำ ไฮโดรเจนจึงถูกจัดเก็บไว้บนรถเป็นก๊าซอัดเพื่อให้ได้ระยะการขับขี่ของรถยนต์ทั่วไป

การใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ถังแรงดันสูงที่สามารถเก็บไฮโดรเจนได้ที่ 5,000 หรือ 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Psi) ตัวอย่างเช่น FCEV ที่ผลิตโดยผู้ผลิตยานยนต์และมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายมีถัง แบบ 10,000 Psi

ตู้บริการปลีกซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ร่วมกันที่สถานีบริการน้ำมัน สามารถเติมถังเหล่านี้ได้ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ปัจจุบันรถเมล์ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงใช้ถังขนาด 5,000 Psi ใช้เวลาเติมเพียง 10-15 นาที วิธีอื่นๆ ในการจัดเก็บไฮโดรเจนกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการเชื่อมไฮโดรเจนทางเคมีกับวัสดุ เช่น Metal Hydride หรือวัสดุดูดซับที่อุณหภูมิต่ำ

ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พลังงานไฮโดรเจน
ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำของประเทศในการสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับ FCEV ในช่วงกลางปี 2021 มีสถานีไฮโดรเจนขายปลีก 47 แห่งที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ในแคลิฟอร์เนีย และอีก 1 แห่งในฮาวาย และอีก 55 แห่งอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้างหรือการวางแผน ในแคลิฟอร์เนีย จะมีสถานีเหล่านี้ให้บริการมากกว่า 8,000 FCEV รัฐแคลิฟอร์เนียยังคงให้ทุนสนับสนุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไฮโดรเจนตามโครงการขนส่งที่สะอาด

#รถออกใหม่ #รถพลังงานไฟฟ้า #รถEV #รถบิ๊กไบค์ #Trip&Trick #พลังงานไฮโดรเจน

Picture of f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter