ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันว่า ใบขับขี่เป็นเอกสารที่ทางราชการที่แสดงว่าผู้ถือได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนสาธารณะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะมีความแตกต่างออกไป ในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วใบอนุญาตขับขี่จะออกให้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำร้องผ่านการทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์
ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม

ขอบคุณภาพประกอบจาก : portal.info.go.th

แต่ในหลายประเทศทุกคนจำต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะเริ่มขับรถยนต์ออกไปท้องถนนได้ ใบอนุญาตมีหลายประเภทตามชนิดของยานพาหนะที่มีวิ่งบนถนนสาธารณะ และความยากง่ายในการได้มาซึ่งใบอนุญาตในแต่ละประเทศก็ต่างกัน

– ในการยื่นคำขอทำใบขับขี่ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์
ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม

ขอบคุณภาพประกอบจาก : khanupolice.blogspot.com

หลักฐานในการยื่นคำขอทำใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่เริ่มจากการเตรียมบัตรประชาชน พร้อมสำเนา ในกรณีของกรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ( PASSPORT ) พร้อมสำเนา และเตรียมใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ทราบว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ว่าคนที่จะทำใบขับขี่ได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องรู้กฎจราจร และข้อบังคับในการใช้รถ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการขับรถ เช่น โรคลมชัก ความดัน ฯลฯ หรือมีปัญหาทางสายตา เพราะอาจส่งผลต่อการมองป้ายหรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเอง

– ใบขับขี่เอกสารที่ผู้ขับรถยนต์ทุกคนต้องมี

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์
ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์ยุ่งยากไหม

ขอบคุณภาพประกอบจาก : dlt.go.th

เดิมทีการทำใบขับขี่สามารถไปที่กรมขนส่งได้เลยแต่เราต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปรอคิวที่ทางกรมขนส่งเขาแจกให้หากดชคดีก็จะได้คิวในวันนั้น แต่หากโชคร้ายหน่อยก็ต้องมาในวันถัดไป เพราะเราต้องไปยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามามากมายทำให้เราไม่ต้องไปนั่งจองคิวเองที่กรม และสามารถจองคิวได้ผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจะพบกับสถานีทดสอบซึ่งเราต้องผ่านการทดสอบในทุกสถานี

เมื่อผ่านขึ้นตอนการทดสอบมาแล้วเราต้องมีการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร วิธีการขับขี่ที่ถูกต้อง ป้ายจราจรเบื้องต้น ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะจะมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสอบข้อเขียนจำนวนข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ หากต้องการสอบให้ผ่านเพียงครั้งเดียวเราต้องทำให้อย่างน้อย 45 ข้อ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องสอบภาคปฏิบัติ หากเป็นรถยนต์จะมีสอบภาคปฏิบัติ 3 ท่าด้วยกัน หนึ่งท่าเดินหน้า – ถอยหลัง , สองท่าจอดเทียบ และท่าที่สามถอยจอดเข้าซอง เมื่อสอบผ่านแล้วเราต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียม และรอถ่ายรูปติดบัตรได้เลย

#รถออกใหม่ #รถพลังงานไฟฟ้า #รถEV #รถบิ๊กไบค์ #Trip&Trick #ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์

f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Ufafever
Mcac-Sport
SoccerSurfer
baseball-scores

Sign up for our Newsletter