ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ.

ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ. รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พรบรถยนต์

            เมื่อรถยนต์ของเราผ่านการตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ คือ การซื้อพ.ร.บ.เพื่อเป็นการทำประกันภัยให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์ของเราเกิดประสบอุบัติเหตุ โดยพ.ร.บ.รถยนต์นี้จะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก หากเราไม่นำรถยนต์ไปต่อพ.ร.บ.ก่อนก็จะทำให้เราไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้เช่นเดียวกัน

ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ. รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พรบรถยนต์
ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ.

ขอบคุณภาพประกอบจาก : autospinn.com

– ความสำคัญของพ.ร.บ.รถยนต์

ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ. รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พรบรถยนต์
ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ.

ขอบคุณภาพประกอบจาก : car.boxzaracing.com

ความสำคัญของพ.ร.บ.ที่เราต้องทำการซื้อในทุกๆ ปี คือ เมื่อรถยนต์ของเราประสบอุบัติเหตุเราจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนดังนี้ ค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกิน 80,000 บาท , ค่าสินไหมทดแทน ( กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง )สูงสุดคนละ 500,000 บาท , ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูงสุดคนละ 500,000 บาท , เงินชดเชยกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน ในส่วนของกรณีสูญเสียอวัยวะเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท พ.ร.บ.ได้รับคำร้องขอโดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้ ทางพ.ร.บ.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง คนละไม่เกิน 30,000 บาท , ค่าเสียหายเบื้องต้น ( กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ) คนละไม่เกิน 35,000 บาท , ค่าปลงศพ ไม่เกิน 35,000 บาท ในส่วนของหากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกินคนละ 65,000 บาทและในส่วนของกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

– พ.ร.บ.รถยนต์กับป้ายภาษีรถยนต์ต่างกันนะ

ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ. รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick พรบรถยนต์
ตรวจสภาพรถยนต์แล้วอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ.

ขอบคุณภาพประกอบจาก : car.kapook.com

พ.ร.บ.รถยนต์กับป้ายภาษีรถยนต์ต่างกันนะหลายๆ ต้องเกิดความสับสนบ้างแหละกับพ.ร.บ.รถยนต์ และภาษีรถยนต์ วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ กันนะคะ สำหรับพ.ร.บ.รถยนต์ คือ ประกันภัยภาคบังคับ ที่รถทุกคันต้องมีหากไม่ต่อพ.ร.บ.ก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ โดยเอกสารที่ได้จะเป็นกระดาษ A4 ที่ออกโดยบริษัทประกันภัย และป้ายภาษีรถยนต์ คือเอกสารที่ติดบนกระจกรถยนต์แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ได้เสียภาษีเรียบร้อยแล้ว 

หากขาดต่อภาษีอาจจะทำให้ทะเบียนรถยนต์ของเราถูกระงับ ในกรณีขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียนเล่มใหม่และเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน การนำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีจะต้องทำก่อนเสียภาษีรถยนต์ทุกครั้ง จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ เพราะอย่างน้อยการนำรถไปตรวจสภาพก็ช่วยให้คุณสามารถนำรถไปใช้ขับขี่บนท้องถนนได้อย่างสบายใจ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

#รถออกใหม่ #รถพลังงานไฟฟ้า #รถEV #รถบิ๊กไบค์ #Trip&Trick #พรบรถยนต์

f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Ufafever
Mcac-Sport
SoccerSurfer
baseball-scores

Sign up for our Newsletter