ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร

ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

               เมื่อคุณได้ทำการซื้อรถยนต์คันใหม่มาแล้วในวันที่นัดรับรถยนต์ทางศูนย์บริการจะติดป้ายทะเบียนมาให้ โดยป้ายทะเบียนที่ติดมาพร้อมกับรถยนต์คันใหม่จะเป็นป้ายแดง ซึ่งป้ายแดง คือป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถที่ได้รับใบอนุญาตใช้ติดรถยนต์ เพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซม และอนุโลมให้ใช้ได้ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถยนต์ 

ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณภาพประกอบจาก : car.kapook.com

– การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เพราะสีซีดต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณภาพประกอบจาก : tidlor.com

หากใครที่กำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เปลี่ยนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เพราะสีซีดจาง ชำรุด หรือเลขที่ได้ไม่เป็นมงคล อยากได้เลขทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนประมูล รวมถึงเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด และกำลังคิดว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เอกสารที่ต้องใช้ประการในการยื่นคำขอมีอะไรบ้าง วันนี้เราได้ทำการรวบรวมรายละเอียดมาฝากกันนะคะ

การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เพราะสีซีดจาง หรือสีลอก หากเราไม่ได้สนใจเพิกเฉยไม่ยอมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถสักทีก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน ในการเปลี่ยนทะเบียนรถต้องเตรียมเอกสาร คือ ป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุด , เล่มจดทะเบียนรถ สำเนา และบัตรประชาชนเจ้าของรถตัวจริงและสำเนา

– การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ข้ามจังหวัดสามารถทำได้หรือไม่

ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร รถออกใหม่ รถพลังงานไฟฟ้า รถEV รถบิ๊กไบค์ Trip&Trick การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
ต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ต้องทำอย่างไร

ขอบคุณภาพประกอบจาก : car.kapook.com

การเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ ( กรณีขอเลขทะเบียนใหม่ ) สำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถยนต์ จากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ทำได้ไม่ยาก และใช้เวลาไม่นาน ( เฉพาะรถจดทะเบียนกรุงเทพฯ ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักรเท่านั้น ต่างจังหวัดไม่สามารถทำได้) ขั้นตอนเหมือนกันทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ แต่จะต้องทำการจองเลขทะเบียนใหม่ก่อน ( จะเป็นเลขประมูลหรือไม่ก็ได้ ) แต่ภาษีประจำปีของรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเหลือน้อยว่า 30 วัน จะต้องไปชำระภาษีประจำปีให้เรียบร้อยเสียก่อน

ในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ ( กรณีขอเลขทะเบียนใหม่ ) ต้องเตรียมเอกสาร คือ เล่มทะเบียนรถยนต์ , บัตรประชาชนของเจ้าของรถ ( หากไม่ได้ดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ) และผลการจองเลขทะเบียนใหม่ ( ปริ้นท์ผลการจองแนบไปด้วย ) หรือเลขทะเบียนที่เตรียมไว้แล้ว

และการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ข้ามจังหวัด หรือเจ้าของรถต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถจดทะเบียนอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือสถานที่ใช้งานซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง โดยที่อยู่ใหม่อาจเป็นไปตามทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หรือเป็นไปตามทะเบียนบ้านของผู้อื่นที่เจ้าของรถจะขออนุญาตใช้ก็ได้ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากการแจ้งย้ายออก ( จังหวัดเดิมที่จดทะเบียน ) หรือการแจ้งย้ายออกปลายทาง ( จังหวัดที่ต้องการย้าย ) จากนั้นเมื่อแจ้งย้ายออกเสร็จเรียบร้อยจึงยื่นแจ้งย้ายรถเข้า ต้องเตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ( กรณีเป็นนิติบุคคล ) , สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และเล่มจดทะเบียนรถยนต์

#รถออกใหม่ #รถพลังงานไฟฟ้า #รถEV #รถบิ๊กไบค์ #Trip&Trick #การเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

Picture of f1rumors1

f1rumors1

Leave a Replay

About Me

ครบเครื่องเรื่องวงการ MotorSport ที่อัพเดททุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าววงการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Recent Posts

Follow Us

ผู้สนับสนุน

Sign up for our Newsletter