Read more about the article การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์
การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์

การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์

การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งเรามีรอบในการตรวจสอบระบบในรถยนต์บ่อยๆ จะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และระบบต่างๆ ได้ ทั้งยังช่วยรักษาสภาพของเครื่องยนต์ไม่ให้เสื่อมสภาพไวกว่าเดิม การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นเป็นอีกระบบที่เราต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามระบบอื่นๆ ในรถยนต์เพื่อช่วยให้รถยนต์ของเรายืดอายุการใช้งานไปได้อีกนานๆ การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์ ภาพประกอบจาก : sanook.com - หน้าที่ของน้ำยาที่ใช้ในระบบหล่อเย็น การตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์ ภาพประกอบจาก : 168automotive.com หน้าที่ของน้ำยาที่ใช้ในระบบหล่อเย็นเพื่อช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยในการถ่ายเทความร้อน และระบายความร้อนออกจากระบบหล่อเย็น โดยจะช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำทำให้น้ำสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น จึงช่วยป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัดได้ ( Over Heat ) อีกทั้งน้ำยาหล่อเย็นจะรักษาสภาพความเป็นกรดด่างในหม้อน้ำ…

Continue Readingการตรวจเช็คระบบหล่อเย็นในรถยนต์