Read more about the article มีรถยนต์ต้องรู้!! ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร
มีรถยนต์ต้องรู้!! ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร

มีรถยนต์ต้องรู้!! ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร

สำหรับผู้ใช้รถยนต์อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเรียนรู้นั่นก็คือ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่หลายคนนั้นอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันไปสักเล็กน้อย และวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ มาฝากกัน หากคุณกำลังมีความคิดที่จะมีการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ในส่วนนี้ก็ไม่ควรที่จะพลาด สำหรับข้อมูลที่เราจะนำมาแนะนำกันลองไปดูรายละเอียดกันเลย มีรถยนต์ต้องรู้!! ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร - ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร? เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คืออย่างเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว คนคือคนละส่วนกัน ซึ่งแยกส่วนออกจาก แต่การทำงานของทั้ง 2 อย่างนี้มีผลสัมพันธ์กันนั่นเอง จึงเรียกรวมกันเป็น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ - การตั้งศูนย์ คืออะไร? สำหรับ การตั้งศูนย์ ก็คือ การตั้งมุมต่างของล้อรถยนต์ให้ถูกต้องตรงกับศูนย์ที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ตั้งค่าเอาไว้…

Continue Readingมีรถยนต์ต้องรู้!! ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำคัญอย่างไร