Read more about the article ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์

            เมื่อเรามีการใช้งานรถยนต์ในทุกวันไปเรื่อยๆ ถึงระยะหนึ่ง หรืออายุการใช้งานตามกำหนดต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเครื่อง แล้วทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยหละ เปลี่ยนกันบ่อยเกินไปไหม หลายคนคงคิดว่ารถยนต์ยังสามารถใช้งานได้ยังไม่พังเลยค่อยเปลี่ยนแล้วกัน ไม่ได้นะเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้ เพราะเครื่องยนต์มีการทำงานทุกวันย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลใช้งานอยู่แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ขอบคุณภาพประกอบจาก : sanook.com การทำงานของเครื่องยนต์ต้องผ่านการสันดาป และการเสียดสี ส่งผลตามมาด้วยอาการสึกหรอน้ำมันเครื่องยนต์เป็นสารหล่อลื่นที่จะช่วยยืดการใช้งานของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องใหม่จะมีประสิทธิภาพในการลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีกว่า ทำให้เราต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานแล้วจะเสื่อมสภาพลงทำให้คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป สามารถสังเกตได้จากน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาหลังจากใช้งานครบระยะ จะมีสีเข้มขึ้น มีความข้นเหนียวมากขึ้น และมีตะกอน คราบเขม่าต่างๆ ปนอยู่ด้วย ซึ่งต่างจากตอนที่ใส่เข้าไปใหม่จะค่อนข้างเหลว และใส - ระยะทางเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์…

Continue Readingถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์