Read more about the article ต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ในการใช้งานรถยนต์ในปัจจุบันนั้นเรามักจะนำเอาอุปกรณ์ หรือ ของใช้ส่วนตัวที่ใช้เป็นประจำเอาไว้บนรถยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวของเราเองแม้ในยามที่เราจะต้องออกไปในต่างสถานที่หรือนอกบ้าน และวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์บางอย่างหรือสิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจทำให้สร้างความเสียหายหรือทำให้รถอาจเกิดการระเบิดได้มาแนะนำกัน ลองไปดูข้อมูลกันเลยว่าจะมีอุปกรณ์ใดที่ต้องระมัดระวังกันบ้าง - สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ น้ำอัดลมที่ยังไม่ได้เปิดขวดหรือกระป๋อง เพราะภายในจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่จำนวนมาก เมื่อไม่เปิดและมีการทิ้งเอาไว้ภายในรอ ประกอบกับเจออากาศร้อนจัดโดยเฉพาะรถที่จอดตากแดด อาจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในกระป๋องขยายตัวจนเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้แล้วยังมียมที่ทำจากถั่วเหลืองที่สามารถเกิดการระเบิดได้เช่นกัน Power Bank เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรา และส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีติดตัวเอาไว้ใช้ในยามเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยเฉพาะการพกพาอาไว้ในรถยนต์หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่านำเอา Power Bank ไว้บนรถยนต์จะทำให้เกิดการระเบิดได้…

Continue Readingต้องระวัง!! สิ่งของที่ห้ามเก็บไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายได้