Read more about the article 7 ขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธี
7 ขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธี

7 ขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธี

7 ขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธี Cr.hdmotorsktm.com การล้างรถ คือ การล้างสิ่งสกปรก หรือคราบต่าง ๆ ออกจากรถ เพื่อให้รถมีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ วันนี้เราจึงมีขั้นตอนและวิธีการล้างรถมาฝากกันค่ะ 1. ฉีดน้ำเพื่อขจัดคราบสกปรก การล้างรถควรเริ่มจากการฉีดน้ำเพื่อขจัดคราบสกปรกออกจากผิวรถก่อน เพื่อให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ อ่อนตัวลงสามารถล้างออกได้ง่ายมากขึ้น โดยเริ่มจากส่วนหลังคา ส่วนบนของรถลงมาเรื่อย ๆ * ควรแยกถังน้ำและอุปกรณ์การล้างบริเวณตัวรถและล้อรถออกจากกัน ไม่ควรใช้ร่วมกันเนื่องจากบริเวณล้อรถมีความสกปรกกว่า อาจทำให้เม็ดทรายหรือคราบน้ำมันติดที่สีผิวรถได้ 2. ล้างบริเวณล้อรถ โดยทั่วไปหลาย ๆ คนอาจคิดว่าควรล้างรถที่บริเวณตัวรถก่อน แต่จริงๆ แล้วส่วนล้อรถเป็นส่วนที่มีความสกปรกมากที่สุด…

Continue Reading7 ขั้นตอนการล้างรถอย่างถูกวิธี