Read more about the article เช็กก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้าน ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย
เช็กก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้าน ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย

เช็กก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้าน ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย

ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งทางรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนด้วย เช่น ลดภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ทำให้หลายคนมีความสนใจและอยากเลือกมาใช้ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการชาร์จด้วยไฟฟ้าอาจใช้เวลานาน เช็กก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้าน ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย ดังนั้นหลายคนเลือกจะติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้านเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงขอรวบรวมข้อมูลน่ารู้ในการเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนนำที่ชาร์จมาติดตั้งกันมีอะไรบ้างไปกันเลย เรื่องที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ที่บ้าน                1. ขนาดของมิเตอร์ไฟ หากน้อยกว่า 30…

Continue Readingเช็กก่อนติดตั้งที่ชาร์จรถ EV ภายในบ้าน ควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย