Read more about the article น่าสนใจ!! น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
น่าสนใจ!! น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

น่าสนใจ!! น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

น่าสนใจ!! น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ปัจจุบันมีการคิดค้นพลังงานทดแทนมากมาย เพื่อให้ลดในการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลให้กับโลกได้นั่นเอง เพราะตอนนี้มีประชากรบนโลกที่มีจำนวนหนาแน่นมาก จึงทำให้การใช้งานพลังงานจากธรรมชาติเยอะมากต่อปี การที่หันมาใช้พลังงานทดแทน จึงเป็นผลดีกับทุก ๆ คนบนโลกได้นั่นเอง และนอกจากนี้การใช้พลังงานทดแทนยังช่วยให้สามารถลดต้นทุกการผลิตน้ำมันจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลผลิตจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง E85 เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของ มันสำปะหลัง  อ้อย และพืชทางการเกษตร ที่นำมาแปลงเป็นแอลกอฮอล์ และน้ำมันผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อลดเพิ่มอัตราส่วนขึ้น และสามารถนำเข้าน้ำมันได้น้อยลง เงินที่เคยส่งออกไป ก็จะหมุนเวียนในประเภทมากขึ้น จึงทำให้ น้ำมันเชื้อเพลิง…

Continue Readingน่าสนใจ!! น้ำมันเชื้อเพลิง E85 มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร