Read more about the article ปัจจุบันและอนาคตของแบตเตอรี่ EV จะเป็นอย่างไร
ปัจจุบันและอนาคตของแบตเตอรี่ EV จะเป็นอย่างไร

ปัจจุบันและอนาคตของแบตเตอรี่ EV จะเป็นอย่างไร

               ในระยะเวลาอันใกล้แบตเตอรี่ Lithium-ion ทั้งสองประเภทยังจะมีบทบาทมากกว่าอยู่ โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน หรือปริมาณไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ แต่จนกว่าจะมีการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ใหม่ครั้งใหญ่ EV ส่วนใหญ่ที่จะออกสู่ตลาดในอีกห้าปีข้างหน้า และอาจยาวไปถึงปี 2030 จะยังได้รับการขับเคลื่อนโดยเซลล์ Lithium-ion สองประเภทที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ปัจจุบันและอนาคตของแบตเตอรี่ EV จะเป็นอย่างไร ขอบคุณภาพประกอบจาก SNECI - ปัจจุบัน EV ยังใช้งานแบตเตอรี่ทั้งสองประเภทอยู่                โดยแบตเตอรี่ชนิดแรกใช้ Cobalt, Nickel, Manganese และ Aluminum…

Continue Readingปัจจุบันและอนาคตของแบตเตอรี่ EV จะเป็นอย่างไร