Read more about the article ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก
ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก

ไฮโดรเจน (H2) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถผลิตได้จากแหล่งทรัพยากรภายในประเทศที่หลากหลาย แม้ว่าตลาดสำหรับไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมกำลังทำงานเพื่อการผลิตและการจำหน่ายไฮโดรเจนที่สะอาด, ประหยัด และปลอดภัยสำหรับการใช้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก ขอบคุณภาพประกอบจาก HYUNDAI MOTOR GROUP ปัจจุบัน FCEV สำหรับงานเบามีจำหน่ายในปริมาณจำกัดสำหรับตลาดผู้บริโภคในภูมิภาคที่อยู่ทั่วโลก ตลาดยังกำลังพัฒนาสำหรับรถโดยสาร, อุปกรณ์จัดการวัสดุ, อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่, เรือเดินทะเล และการใช้งานแบบอยู่กับที่ - ไฮโดรเจนมีมากมายในสภาพแวดล้อม ความจริงไฮโดรเจนมีอยู่มากมายในสภาพแวดล้อมของเรา มันถูกเก็บไว้ในน้ำ (H2O), ไฮโดรคาร์บอน (เช่นมีเทน CH4)…

Continue Readingข้อมูลพื้นฐานของไฮโดรเจนในการเป็นพลังงานทางเลือก