Read more about the article ยางรถยนต์ มีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
ยางรถยนต์ มีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

ยางรถยนต์ มีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำเป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมีข้อแนะนำในการเลือกยางรถยนต์มาฝากกัน ซึ่งถือว่าเป็นอะไหล่ของรถยนต์อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยทีเดียว มีหน้าที่หลักในการยึดเกาะท้องถนน และทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักตัวรถไว้ทั้งหมด ดังนั้นการจะเลือกยางรถยนต์ ควรต้องใช้ความระเอียดอ่อน และความรู้พื้นฐานของยางรถแต่ละประเภท เพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถของคุณ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทุกการเดินทางนั้นปลอดภัยนั่นเอง ยางรถยนต์ มีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร - ประเภทของยางรถยนต์ Highway Terrain จะสังเกตได้ง่ายๆว่า ยางรถประเภทนี้จะมีสัญลักษณ์ตัวย่อสลักอยู่ที่ข้างล้อว่า H/T ซึ่งถือเป็นประเภทที่นิยมใช้มากที่สุด โดยเป็นยางพื้นฐานที่ใช้ในรถคันใหม่ทั่วๆไป ยางรถยนต์ประเภทนี้ลักษณะของดอกยางจะละเอียด ดอกยางจะมีลักษณะเป็นแนวยาวตามเส้นรอบวงของยาง เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปที่วิ่งตามพื้นเรียบ All Terrain สัญลักษณ์ของยางประเภทนี้คือ A/T…

Continue Readingยางรถยนต์ มีกี่ประเภท การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร