Read more about the article รถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร
รถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร

รถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีกฏหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีการกวดขันเรื่องการตรวจวัดควันดำ โดยมีการตรวจวัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหากรถยนต์ของใครมีปริมาณควันดำเกินร้อยละ 50 หรือเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำหากค่าเกินกว่ามาตรฐานกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ รถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร ขอบคุณภาพประกอบจาก : auto.mthai.com หรือโทษสถานหนัก คือจะถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถชั่วคราว หากร้ายแรงกว่านั้นโทษร้ายแรง คือห้ามใช้รถยนต์เด็ดขาดแถมยังถูกบันทึกข้อมูลทะเบียนรถที่กรมขนส่งอีกด้วย - ปัญหารถยนต์มีควันดำสาเหตุมักเกิดจากอะไร รถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร ขอบคุณภาพประกอบจาก : prosoftgps.com สาเหตุของปัญหารถยนต์ที่มีควันดำมักจะเกิดจากการที่ใช้รถยนต์มาเป็นเวลานาน โดยพ.ศ. 2535 ได้มีกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้กวดขัน เรื่องการตรวจวัดควันดำ ดังนั้นเมื่อรถยนต์ของใครมีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดจะต้องมีการเสียค่าปรับ และยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สาเหตุการเกิดควันดำมักมีหลายหลายสาเหตุ…

Continue Readingรถยนต์มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดต้องทำอย่างไร