Read more about the article 5 อาการที่พบบ่อยก่อนเกียร์ออโต้เสีย
5 อาการที่พบบ่อยก่อนเกียร์ออโต้เสีย

5 อาการที่พบบ่อยก่อนเกียร์ออโต้เสีย

5 อาการที่พบบ่อยก่อนเกียร์ออโต้เสีย Cr. Car of Know ระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ เป็นระบบที่สำคัญในรถของเรา และต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน หลาย ๆ คนไม่ทราบว่าเกียร์อัตโนมัติมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมากกว่าเครื่องยนต์เสียอีก ด้วยเหตุนี้ทำให้เราต้องใส่ใจกับอาการหรือปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. เกียร์กระตุกหรือกระชาก โดยปกติระบบเกียร์จะทำงานได้อย่างราบรื่นเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ เราจะไม่รู้สึกถึงการสั่นหรือกระชากที่เกิดขึ้น เกียร์กระตุกหรือกระชากอาจเกิดจากการออกรถในขณะที่อุณหภูมิของเครื่องยนต์ยังไม่ถึงเกณฑ์ทำงาน ออกรถในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่หรือเมื่อใช้งานไปแล้ว (เครื่องร้อนแล้ว) แต่น้ำมันเกียร์ยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ถูกต้อง (เกียร์เย็น) หรือน้ำมันเกียร์ร้อนเกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากความสกปรกในระบบเกียร์ กรองน้ำมันอุดตัน ทำให้การทำงานของวาล์วในชุดเกียร์ไม่ราบรื่น การแก้ไขต้องเริ่มที่การตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์…

Continue Reading5 อาการที่พบบ่อยก่อนเกียร์ออโต้เสีย