Read more about the article เลือก น้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ของเราได้อย่างไร?
เลือก น้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ของเราได้อย่างไร?

เลือก น้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ของเราได้อย่างไร?

ของเหลวในรถยนต์ที่มีความสำคัญไม่น้อยนั่นก็คือน้ำมันเครื่องรถยนต์ ซึ่งน้ำมันเครื่องรถยนต์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก และส่งผลโดยตรงต่อการขับขี่รถยนต์ และวันนี้เราได้นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถยนต์ มาแนะนำกัน ลองไปดูกันซิว่าเราควรที่จะมีวิธีการเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์อย่างไรและมีวิธีการดูแลเครื่องยนต์อย่างไรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเราไปดูรายละเอียดกันเลย เลือก น้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ของเราได้อย่างไร? - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันแร่ เป็นน้ำมันเครื่องที่ผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งน้ำมันประเภทนี้จะมีราคาถูกที่สุดในบรรดาน้ำมันเครื่อง แต่จะไม่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ปกติได้ จะใช้เฉพาะยนต์ที่รองรับประเภทนี้เท่านั้นเช่น เครื่องจักรโรงงาน เป็นต้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คือน้ำมันเครื่องที่ถูกผลิตโดยกรรมวิธีทางเคมี จะถูกกลั่นกรองด้วยที่เอา 20 ชั้นสูง จะมีประสิทธิภาพและราคาสูงกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่น น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เป็นน้ำมันเครื่องที่ถูกผลิตโดยใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ นำมาผสมกับน้ำมันแร่ จึงมีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับกลาง และราคาน้ำมันประเภทนี้จะอยู่ในระดับพอใช้ได้  - วิธีเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ …

Continue Readingเลือก น้ำมันเครื่องรถยนต์ ที่เหมาะกับรถยนต์ของเราได้อย่างไร?