Read more about the article เทคโนโลยี EV ที่จะปรับปรุงช่วงวิ่ง ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี EV ที่จะปรับปรุงช่วงวิ่ง ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี EV ที่จะปรับปรุงช่วงวิ่ง ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

               การใช้งานรถยนต์ EV มีมากขึ้น แต่ตลาดของรถยนต์ Plug-in อยู่ที่เพียงประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์นั่งทั่วโลก ทำให้ทีมงาน R&D กำลังทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาช่วงวิ่งหรือวัตถุดิบและต้นทุนที่สูงมากเกินไป เทคโนโลยี EV ที่จะปรับปรุงช่วงวิ่ง ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบคุณภาพประกอบจาก MOTORTREND                ต่อไปนี้คือความก้าวหน้าที่สำคัญบางประการที่น่าจับตามองในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่, เซลล์เชื้อเพลิง, และเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้า - เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ EV                แบตเตอรี่ Lithium-ion ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้…

Continue Readingเทคโนโลยี EV ที่จะปรับปรุงช่วงวิ่ง ต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม