Read more about the article รีวิวการปรากฎตัวครั้งแรก Chevrolet Silverado 1500 EV ปี 2024
รีวิวการปรากฎตัวครั้งแรก Chevrolet Silverado 1500 EV ปี 2024

รีวิวการปรากฎตัวครั้งแรก Chevrolet Silverado 1500 EV ปี 2024

               การเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกของ Chevrolet Silverado 1500 EV 2024 แสดงให้เห็นคุณสมบัติและตัวเลือกที่น่าประทับใจ รถกระบะไฟฟ้านี้มีกำลังสูงสุด 664 แรงม้า และระยะทางวิ่ง 400 ไมล์ ไม่ต้องพูดถึงโซลูชันการจัดเก็บที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมถึงการกลับมาของ Midgate รถกระบะรุ่นใหม่นี้ได้เปิดให้จองแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะเต็มค่อนข้างเร็ว รีวิวการปรากฎตัวครั้งแรก Chevrolet Silverado 1500 EV ปี 2024 ขอบคุณภาพประกอบจาก CARBUZZ                มาดูคำสัญญาที่ Chevy…

Continue Readingรีวิวการปรากฎตัวครั้งแรก Chevrolet Silverado 1500 EV ปี 2024