Read more about the article เชื้อเพลิง eFuel ของ Porsche เปลี่ยนรถใช้น้ำมันให้กลายเป็นรถยนต์ Eco-cars
เชื้อเพลิง eFuel ของ Porsche เปลี่ยนรถใช้น้ำมันให้กลายเป็นรถยนต์ Eco-cars

เชื้อเพลิง eFuel ของ Porsche เปลี่ยนรถใช้น้ำมันให้กลายเป็นรถยนต์ Eco-cars

เชื้อเพลิงสีเขียวจะช่วยให้รถสปอร์ตที่วิ่งอย่างโดดเด่นอยู่บนท้องถนนลดคาร์บอนลงได้ เชื้อเพลิง eFuel ของ Porsche เปลี่ยนรถใช้น้ำมันให้กลายเป็นรถยนต์ Eco-cars ขอบคุณภาพประกอบจาก Mazda                ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นแข่งขันกันเพื่อผลิตยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า แต่ Porsche ก็ยังพยายามพัฒนาเชื้อเพลิงที่จะรักษารถยนต์ที่เผาไหม้ด้วยน้ำมันเบนซินอันเป็นสัญลักษณ์ให้มีความสามารถในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                eFuel ของ Porsche ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ได้รวม "ไฮโดรเจนสีเขียว" ที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่จับจากชั้นบรรยากาศ เมทานอลที่ผลิตจากกระบวนการจะถูกแปลงเป็นน้ำมัน น้ำมันดังกล่าวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 90% เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินทั่วไป                eFuel ของ Porsche…

Continue Readingเชื้อเพลิง eFuel ของ Porsche เปลี่ยนรถใช้น้ำมันให้กลายเป็นรถยนต์ Eco-cars