Read more about the article เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่สามารถปรับโฉมได้ถึง 10 แบบ
เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่สามารถปรับโฉมได้ถึง 10 แบบ

เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่สามารถปรับโฉมได้ถึง 10 แบบ

ทางค่ายรถยนต์น้องใหม่อย่าง Electric Brands ได้ทำการเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก อย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่มาพร้อมกับการออกแบบรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านี้ เป็นรถประเภท L7e Class หรือจักรยานยนต์สี่ล้อในทวีปยุโรปนั้นเอง เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่สามารถปรับโฉมได้ถึง 10 แบบ ซึ่งความโด่ดเด่นของรถรุ่นนี้คือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถเปลี่ยนเป็นรถกระบะ 2 ประตู, รถกระบะ 4…

Continue Readingเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอย่าง Electric Brands XBus 2022 ที่สามารถปรับโฉมได้ถึง 10 แบบ