Read more about the article พร้อมมุ่งเน้นรถพลังงานไฟฟ้าไปกลับ GM และ Volkswagen
พร้อมมุ่งเน้นรถพลังงานไฟฟ้าไปกลับ GM และ Volkswagen

พร้อมมุ่งเน้นรถพลังงานไฟฟ้าไปกลับ GM และ Volkswagen

ข่าวสารจาก General Motor และ Volkswagen ที่เห็นพ้องต้องกันในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการพัฒนาต่อของรถลูกผสมพลังงาน Hybrid  ค่ายรถยักษ์ใหญ่จับมือพร้อมความคิดเห็นที่ตรงกัน เดิมพันหยกความเชื่อ ในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า กับความคิดที่ดีกว่าในระยะยาวยังช่วยให้ 3 บาทสร้างยานยนต์หลักกรรมที่ผ่านมาตรฐานลดมลภาวะ และความเข้มงวดของกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volkswagen อเมริกา อย่างสก๊อต คีโอห์  ได้ออกมากล่าวกับแนวความคิดว่า “เรามีความต้องการที่จะมุ่งหน้าและพัฒนาอย่างเต็มสูบในทิศทางของตลาดที่เดินหน้าไปซึ่งไม่ใช่การพัฒนารถไฮบริดอย่างแน่นอน”  ซึ่งในขณะเดียวกันประธานกรรมการของ General Motor  มาร์ก รอยส์ ได้ออกมากล่าวเช่นเดียวกัน ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะจะสรรงบประมาณการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และพร้อมกับหวังว่าการตัดสินใจมุ่งเน้นรถพลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้บริษัทมีขีดความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม…

Continue Readingพร้อมมุ่งเน้นรถพลังงานไฟฟ้าไปกลับ GM และ Volkswagen