Read more about the article BMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์
BMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์

BMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์

BMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศถือเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนหลายฝ่ายได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและช่วยกันเปลี่ยนแปลงหรือลดปัจจัยที่จะทำให้เกิดมลพิษทางอากศให้ลดน้อยลง โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทนการเติมน้ำมัน เพื่อลดการเผาไหม้และเกิดฝุ่นควันที่จะส่งผลให้มลภาวะเป็นพิษในอนาคต ล่าสุด BMW ได้เปิดตัวน้องใหม่ i Hydrogen NEXT ที่หันมาใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนแทนการใช้น้ำมันนั่นเอง แนวความคิดนี้ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนทำให้น้องใหม่อย่าง i Hydrogen NEXT เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น BMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ -…

Continue ReadingBMW เผยน้องใหม่ I Hydrogen NEXT รถยนต์รูปแบบใหม่ใช้ไฮโดรเจนเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์