Read more about the article น้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน
น้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน

น้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน

น้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาวะโลกร้อน ผนวกกับมลพิษทางอากาศที่ยังคงพุ่งสูงทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายฝ่ายนั้นตะหนักและเกิดการรณรงณ์ใช้สิ่งของที่จะทำลายโลกของเราให้น้อยลง รถยนต์ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมาก หลายบริษัทจึงได้พัฒนารถยนต์ให้มีการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้ามาทดแทน การเผาใหม้ที่จะเกิดควันพิษในอากาศ Honda ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ให้ความสำคัญและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนคโนยีรถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้ออกแบบรถยนต์ตัวใหม่ SUV e:prototype ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าชาวจีนที่มีความต้องการารถยนต์ไฟฟ้าที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ น้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน - ข้อมูลของ Honda SUV…

Continue Readingน้องใหม่ Honda SUV e:prototype เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน