Read more about the article เครือข่าย Tesla Supercharger สิทธิพิเศษทางการชาร์จของ Tesla
เครือข่าย Tesla Supercharger สิทธิพิเศษทางการชาร์จของ Tesla

เครือข่าย Tesla Supercharger สิทธิพิเศษทางการชาร์จของ Tesla

Supercharger ของ Tesla คือเทคโนโลยีชาร์จเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 480 โวลต์ที่สร้างขึ้นโดย Tesla สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla โดยเฉพาะ เครือข่าย Supercharger เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2012 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 Tesla มี Supercharger มากกว่า 30,000 เครื่องในกว่า 2,564 สถานีทั่วโลก โดยเฉลี่ยมี…

Continue Readingเครือข่าย Tesla Supercharger สิทธิพิเศษทางการชาร์จของ Tesla